Hesse gondolatok a jazz körül

Mark Kazav: JazzFest

“Egy mulató mellett elhaladva, mint gőzölgő nyers hús, forró és nyers, vad dzsessz csapott meg. Megálltam: bárhogyan iszonyodtam az ilyen zenétől, titkon azért csábított. Nem szeretem, mégis sokkal jobban elviselem, mint korunk akadémikus zenéjét, naiv, őszinte érzékiséget áraszt, vidám, heves vadsága felébreszti az ösztöneimet.

Mark Kazav: Jazz Band

Egy pillanatig figyeltem, szagoltam a véres, harsány zenét, dühös kéjjel szívtam magamba a termek levegőjét. A lírai rész zsíros és émelyítő volt, csak úgy csöpögött a szentimentalizmustól, a másik vadul, szeszélyesen és erőteljesen harsogott, a két rész mégis naivan és békésen haladt egymás mellett, s alkotott egészet. A hanyatlás zenéje – efféle az utolsó császárok Rómájában szólhatott.

Mark Kazav: Saxophone jazz

Bach, Mozart és az igazi muzsika mellett persze csalás az egész, de hát az igazi kultúrához képest csalás volt egész művészetünk, gondolkodásunk, látszatkultúránk. És a dzsessznek ráadásul előnyére vált végtelen őszintesége, kedves, tiszta primitívsége, vidám, gyermeki derűje. Néger és amerikai jellege minden erejével együtt kisfiúsán üdének, gyermekinek hatott nekünk, európaiaknak. Vajon ilyen lesz-e Európa is? Vagy netán máris ezen az úton jár? Na és mi, a hajdani Európa, a hajdani igazi zene és költészet régi ismerői és tisztelői, mi csak faramuci neurotikusok ostoba kisebbsége lettünk volna, akiket holnapra elfelednek és kikacagnak? Na és, amit mi „kultúrának”, szellemnek, léleknek, szépnek és szentnek gondoltunk – régen holt kísértet volna, amelyet csak mi, e néhány bolond hisz eredetinek és elevennek? Talán soha nem is volt eredeti és eleven? Agyrémért hadakozó bolondok lettünk volna?” – Hermann Hesse: A pusztai farkas

Mark Kazav: Jazz

Mark Kazav kanadai művész jazz akvarelljeiért pedig teljesen odavagyok. Erős hangulattal bírnak, szinte hallod közben a szaxofont vagy akár az egész jazz bandát. Érdemes megcsodálni a munkáit.
Reklámok

A pusztai farkas

De magamra ismertem…

“Minden emberfajtának vannak ismérvei, szignatúrái, erényei és vétkei, halálos bűnei. A pusztai farkas egyik jegye alapján éjszakai ember volt. A reggel, amitől mindig rettegett, nem kecsegtette soha semmi jóval. Életében egyetlen reggelt sem töltött igazán derűsen, a délelőtti órák haszontalanul, jó ötletek nélkül folytak el, ilyenkor nem tudott örömet szerezni se magának, se másoknak. Csak délután melegedett és éledt fel lassanként, de még boldogabb napjain is csak estefelé töltötte el tettvágy, élénkség, néha izzás és jókedv. Ezzel függött össze a magány és függetlenség utáni vágya is. Ember még nem vágyott mélyebben, szenvedélyesebben a függetlenségre, mint ő. Ifjú éveiben, nélkülözések és keserve pénzkeresés közepette inkább éhezett és rongyosan járt, csak hogy ezáltal is megmentsen egy kis függetlenséget. Soha nem adta el magát pénzért és jólétért asszonynak vagy hatalomnak, ezerszer ellökött, elűzött magától mindent, amit a világ szemében előnyét és boldogságát szolgálta volna. Gyűlöletesebb és szörnyűbb dolgot el sem tudott volna képzelni, mint hogy hivatalban görnyedezzen, napjai és évei be legyenek osztva, és másoknak kelljen engedelmeskednie. Halálosan iszonyodott az irodáktól, íróasztaloktól és hivataloktól, rémálmaiban kaszárnyálban raboskodott. Gyakran óriási áldozatok árán ugyan, de azért sikerült elkerülnie őket. Ebben rejlett ereje és erénye, ehhez hajthatatlanul és megvesztegethetetlenül ragaszkodott, e téren jelleme szilárd és egyenes volt. De ezzel az erényével is szorosan összefüggött szenvedése és sorsa.

Günter Böhmer illusztrációja a könyvhöz

Az történt vele is, mint bárki mással; amit legbensőbb ösztöneivel makacsul keresett és kívánt, azt ki is vívta, csakhogy olyan mértékben, amelyet az ember már képtelen elviselni. Eleinte álma volt, boldogsága, aztán keserű sorsa lett. A hatalmon lévő a hatalomba pusztul bele, a pénzember a pénzbe, a szolgalelkű a szolgaságba, az élvhajhász az élvezetekbe. Így pusztult bele a pusztai farkas a függetlenségbe. Elérte célját, egyre függetlenebb lett, nem parancsolt neki senki, nem függött senkitől, szabadon, egyedül rendelkezett önmagával. Mert minden erős ember csalhatatlanul eléri, amit igaz ösztönének parancsára követ. A megszerzett szabadság közepette Harry rádöbbent, hogy ez a szabadság nem más, mint a halál; magára maradt, a világ félelmetesen békén hagyta, immár semmi köze az emberekhez, sőt, önmagához sem, lassan megfullad a kapcsolattalanság és elmagányosodás egyre ritkább levegőjében. Most már nem vágyott egyedüllétre és függetlenségre, de ez vált sorsává, magányra ítéltetett, a varázsige visszavonhatatlanul beteljesedett, nem segíthetett semmi, hiába tárta szét karját vágyakozva, jó szándékkal, hiába vállalta volna a kötődést és a közösséget: magára maradt. Nem mintha gyűlölték vagy kerülték volna. Ellenkezőleg: voltak barátai, sokan kedvelték. De mindenütt csak rokonszenvvel, nyájassággal találkozott, meghívták, megajándékozták néha, kedves leveleket írogattak neki, de igazán közel senki nem került hozzá, kötődés nem alakult ki, senki nem volt hajlandó és képes osztozni életében. A magányosok levegője, dermedt atmoszféra vette körül. A külvilág tovasiklott, a kapcsolatok megszakadtak, és semmiféle akarat vagy vágy nem szakíthatta át ezt a burkot.” Hermann Hesse: A pusztai farkas

 

A tekercsek

tekercs

“KETTŐ… És fölkele Ábrahám az éjszaka közepén és mondá egyetlen fiának, Izsáknak: – Álmot láték és az Úr hangja azt mondá, hogy áldoztassék fel egyetlen fiam, úgyhogy vedd a gatyádat. – És Izsák remege és mondá: – És te erre mit szóltál? Úgy értem, mikor ő kirukkolt a dologgal?
– Hát mit mondtam volna? – kérdé Ábrahám. – Ott állok hajnali kettőkor alsónadrágban a Világegyetem Teremtőjével. Kezdjek el veszekedni?
– És azt megmondta, miért akar engem föláldozni? – kérdezte Izsák atyjától.
És Ábrahám mondá: – A hívők nem kérdeznek. Na, induljunk, mert holnap nehéz napom lesz.
És Sára, aki hallá Ábrahám tervét, felettébb ideges lőn és mondá: – És honnét tudod, hogy az Úr mondá, és nem, teszem azt, az egyik felebarátod, aki elhatározta, hogy jól megviccel, hisz az ilyen viccek utálatosak az Úr előtt, márpedig aki rászedi felebarátját, azt az Úr a pokolra küldi, akár fedezni tudja a útiköltséget, akár nem. – És felelé Ábrahám: – Mert tudom, hogy az Úr mondá. Mély, zengő, kitűnő minőségű hangja volt, márpedig a pusztában senkinek nem búg így a hangja.
És Sára mondá: – És te véghezvinnéd-é ezt a marhaságot? – És Ábrahám felelé: – Tartok tőle, hogy igen, hisz nincs rosszabb, mint kételkedni az Úr szavában, különös tekintettel az ország jelenlegi gazdasági helyzetére.”

Woody Allen: Lelki jelenségek vizsgálata

Panelkertészet

Idén is elindítottam a már jól bevált ökoerkély projektemet, amely leginkább fűszernövényekből áll.

Most hétvégén földbe kerültek az első magvak. A snidling cserépbe, ez már marad is a helyén, a Nagyváradról hozott habanero magokból pedig megpróbálok palántákat nevelni.

IMGP1048

Idén nemcsak sokféleségre, de mennyiségre is törekszem, hiszen jól jön majd a friss fűszer a Debrecen Bike Maffia főzéseinél. Ők azok, akik Debrecenben kétheti rendszerességgel főznek hajléktalanoknak (alkalmanként 70 adag étel talál gazdára), melyet bringával szállítanak ki nekik. Én így is megpróbálom támogatni őket, ha már a fűszerek az egyik nagy heppem!

Liebster Award 2015.

Díjat kaptam Bélabától, hálás köszönetem érte. Gondolom emiatt a blog miatt, szorri vagyok, hogy ennek itt adok teret, nem pedig ott, de ez szól rólam.:)

liebster

A kezdeményezés Németországból indult, amelyet bloggerek adják egymásnak. Leginkább azt szeretnék vele elérni, hogy az olvasók jobban megismerjék a bloggert, illetve megtudják azt is, hogy ő kiket olvas, és kiket ajánl olvasásra. Éppen ezért van egy marketing háttere is, hiszen a blogger tovább is adja a díjat, nemcsak megkapja.

A liebster szó jelentése egyébként kellemes, értékes, legkedvesebb, amely utal arra, hogy az odaítélő szívesen jár vissza az adott blogra, és éppen ezért is ajánlja. Fontos megemlíteni azt is, hogy a lánclevelekhez hasonló módon terjed, és a jelölés során nincsen semmilyen tartalmi megkötés. Nemcsak könyves, filmes blogok kaphatják meg, hanem ugyanúgy oda lehet ítélni egy kismama blognak, vagy akár egy gasztroblognak. A jelölésekkel is elárulja egy blogger magáról, hogy melyek azok a területek, amelyekről szívesen olvas. A Liebster Blog Award-ot egyébként nem kötelező továbbadni, de felesleges megszakítani a láncot, hiszen ez mindenkinek elismerést jelent, és ha valami tetszik, akkor dicsérjük meg nyugodtan. Díjat adni pedig szép gesztus.

A díj kötelezettséggel jár, amelynek itt vannak a szabályai. Fontos, hogy a szabályok változhatnak, és maguk a bloggerek is alakítanak rajta:
– Írd meg, hogy kitől kaptad a díjat, linkeld be a posztodba a blogját!
– Írj 10 olyan dolgot magadról, ami nem köztudott!
– Válaszolj a jelölő személy által feltett kérdésekre!
– Nevezd meg az új jelölteket és tegyél fel tíz kérdést nekik!
– Értesítsd a blogokat arról, hogy díjat kaptak tőled!

Tíz dolog rólam.

 1. Ha tehetném, fűszerkertész lennék. Imádom a fűszereket, több mint hetven-féle van itthon, és nem félek kipróbálni sem őket. Szeretem a karakteres ízeket, úgyhogy a csípőssel, illatossal sem állok hadilábon.
 2. Sörmániás vagyok, és ezt az ismerőseim olyan formában díjazzák is, hogy utazásaik során hoznak innen-onnan nekem megkóstolandót. Eddig a legegzotikusabb ország, amelynek a sörét megkóstolhattam Mongólia volt, ppayter-nek köszönhetően.
 3. Általános iskolás koromban a Kölcsey Művelődési Központban minden hétvégén voltak bábelőadások. A barátaim báboztak, sokszor megnéztem őket. És volt egy darab, amelyikben én furulyázhattam. Akkor már pár éve jártam zeneiskolába, nekik meg szükségük volt zenei aláfestésre. Nagy élmény volt.
 4. Édességmániás vagyok. Minden, ami édes, veszélyben van a közelemben, legyen sütemény, fagyi vagy aszalt gyümölcs, de leginkább a csokoládé, amolyan Gombóc Artúr módján.
 5. Vannak ötleteim, amelyeket egyszer meg szeretnék írni. Nem gondolkozom regényben, a hosszú műfaj nem az enyém, nem a cselekmény mozgat, inkább a gondolatiság, az eszmefuttatás. A novella izgat, de leginkább a tárca műfaja. Egyáltalán nem dédelgetek írói álmokat. Verseket írni is addig szerettem, míg ki nem derült számomra, hogy tudok, ha akarok.
 6. Szeretnék egyszer hőlégballonnal utazni. Felülről szemlélni a világot, csendben, álmodozva.
 7. Még nem tettem le róla, hogy egyszer részt veszek a Balaton-átúszáson. De egyre távolodik a dolog. Akkor kellett volna, mikor még a közelben voltam, de akkor a Nagyszüleim nem engedték, most meg már messze van tőlem nagyon, és évek óta nem úsztam egy rendes távot. Gyűlölöm a medencéket, a feszített víztükröt.
 8. Bármit hajlandó vagyok megkóstolni egyszer, a legbizarrabb ételeket is. Nem riasztanak el a belsőségek, vagy bármi, ami másoknak furcsa. Tágtűrésű faj vagyok.
 9. Zene nélkül nincs élet. Hihetetlen módon el tud varázsolni. Az utcán magamban vagy hangosan dúdolok, és mivel a fejemben járó muzsikára gondolok bambán elmegyek az ismerősök mellett. Amúgy is.:)
 10. Olvasás nélkül nincs élet. Napi betevő, ugyanúgy, mint a muzsika.

Bélabá kérdései…

1. Ha te választhatnád meg szabadon, kötődés, kötöttség nélkül, akkor melyik országban élnél legszívesebben a Földön?

Írország, déli vagy nyugati része, ahol sok a legenda, kőkör ésatöbbi… és szeretnék egyszer ott birkát is nyírni.

2. Melyik három könyvet vinnéd magaddal egy lakatlan szigetre?

Olyat, ami nem rohan sehova, amelyre hagynék magamnak bőven időt: Ulysses, Az eltűnt idő nyomában, Gendzsi

3. Mi a kedvenc ételed?

Töltött káposzta, minden mennyiségben, minden stílusban és fajtában. Rizzsel, gerslivel, savanyú káposztából és édesből, füstölt hússal és anélkül, az apróbbakat és a nagyobbakat is, de talán leginkább a hajdúsági kemencés féltégla nagyságúakat.

4. Ha azt mondom krimi, akkor ki vagy mi jut eszedbe szinte azonnal?

Perry Mason. Rajta nőttem fel, és csak utána jött Agatha Christie Poirot-val, vagy a Sherlock Holmes-láz Jeremy Brett-tel.

5. Szívesen dolgoznál egy könyvkiadóban?

Persze. Szeretném megtanulni a szerkesztés munkafolyamatát. Érdekel az, hogyan lesz egy nyers kéziratból, kézzel fogható példány. Ezért is szoktam vállalni előolvasást is. Szeretek javítgatni, tökéletessé tenni.:)

6. Melyik a kedvenc évszakod?

Tél. Szeretem a havat, nem zavar a hideg, és a hó alatt még a nagyváros is megszépül.

7. Mikor szeretsz leginkább olvasni (melyik hónap)?

Mindig. Persze, ha lenne egy kandallóm…;) … de leginkább éjszaka. Hajlamos vagyok átolvasni őket. Nah, pl ehhez kell az önkontroll, hogy ne tegyem.;)

8. Szereted a színműveket, drámákat?

Igen. De jobban szeretem őket színpadon látni, mint olvasni… feltéve, ha minőségi az előadás.

9. Van olyan könyves szereplő, akivel élőben is szívesen találkoznál?

Christopher McCandless (Út a vadonba), bár ő ugye a valóságban is élt. William Blake, de ő ugye meg költő, nem könyves szereplő. Uncas (Az utolsó mohikán).

10. Végül: Könyv vagy E-book?

Könyv. Néhány napos élményem. Nem régen jelent meg Halász Margit írónő Kalandozó klasszikusok című kötete, én pedig kaptam tőle ajándékba egy dedikált példányt. Ahogy kinyitottam… én voltam az első, és az a semmivel sem összehasonlítható friss könyvillat, ami áradt belőle… Pedig én nem vagyok egy nagy könyvszaglász, de ez utolérhetetlen. Felül írja bizonyos esetekben a praktikusságot.

Az én tíz kérdésem…

 1. Mikor szerettél bele az olvasásba?
 2. Mi a véleményed a könyvek megfilmesítéséről?
 3. Az előző kérdéshez kapcsolódva… mondj 5 jó filmadaptációt.
 4. Írsz/írtál-e verset? Ha igen, és elég bátor vagy, mutasd is meg kérlek!
 5. Ha egy műben más könyveket emlegetnek, inspirál-e téged ez arra, hogy elolvasd őket? (Ha volt már ilyen, melyik könyv, milyen művet adott neked?)
 6. Hogyan, mi alapján válogatod meg az olvasmányaidat?
 7. Magyar írók, magyar könyvek. 3 ajánlott könyv, és hogy miért pont azt ajánlanád.
 8. Ha találkoznál a kedvenc íróddal (nevezd meg kérlek), mi lenne az a három kérdés, amit feltétlenül feltennél neki?
 9. Hogyan vélekedsz a bookart-ról?
 10. 3 olyan dolog, amire vágysz, de sosem lehet…

Jelöltjeim: ppayter, Izolda, entropic

Grey

Édesjóistenem… Alfi macseknek lesz igaza: KURVA VILÁG LESZ!

… megtörtént az a csoda, hogy E. L. James a méltán híres Árnyalat-trilógia írója (az első könyvig bírtam idegekkel), és a remekbe szabott film után (mellesleg bármennyire nem egy jó film, klasszisokkal jobb mint a regény), még egy bőrt szeretne lenyúzni a dologról, köll a lóvé, úgyhogy megírta a Grey – A szürke ötven árnyalata Christian szerint című nagysikerű alkotást. Sírok!

GREY2

Nos én, mint ahogy a kritikámban kifejtettem, bevásárlólistát nem engednék neki írni, nemhogy könyvet. Nincs stílusa, szókincse, a választékos kifejezésmódot hírből sem ismeri, tele van szóismétlésekkel, kifacsart mondatokkal, igénytelenül és primitíven fogalmaz, a karakterei egydimenziósak, folytassam még? A nyelv megcsúfolása, amit leművel. És ez a nő, megírta a másik nézőpontot… angolul már meg is jelent, és december 1-én várható a magyar kiadás a Libritől. Gondolom mindenki nagyon várja már…

Ebben a kötetben Christian, a dús gazdag, hatalommal bíró szexisten, akinek szabályai meg naaagy fájdalma van, elénk tárja gondolatait és álmait, és jól megtudjuk mit gondol Ana-ról és a kapcsolatukról…

“I think Anastasia will respond better in writing; she always has. How to begin?
Dear Ana
No.
Dear Anastasia
No.
Dear Miss Steele
Shit!
Half an hour later I’m still staring at a blank computer screen. What the hell do I say?
Come back…please?
Forgive me.
I miss you.
Let’s try it your way.
I put my head in my hands. Why is this so difficult?”

Egyenesen cukimókus, pont ilyen egy nagyvállalat vezetője, aki kormányokkal, elnökökkel üzletel, erős kézzel bánik a dolgokkal és a harmadik világot segíti.

fifty-shades-of-grey04

A kötet ugyanaz pepitában, mint a már jól ismert első kötet, és valaki azt írta, hogy sajnos ott is van vége… ez azt a nemvárt eseményt sugallja, hogy lesz folytatása, mi is lenne velünk nélküle… (nem, nem olvastam a Greyt, és nem is szándékozom. majd elmesélitek, hogy mi volt.:P)

Hohóóó, és a lényeg… majdnem elfelejtettem… Míg Ana minket a belső istennőjével boldogított, akitől leginkább sikítófrászt lehetett kapni (a filmből kimaradt, vajon miért?), addig Christian-nak is van kis társa, akivel megosztja élményeit, illetve az csak bólogat neki, és ez a farka, mondjuk ki más is lehetne egy szexistennek. A Letehetetlen blogon van egy-két csinos idézet ezzel kapcsolatban.

Kiakadtam. Újabb népbutító progi ON. Könyörgöm valaki vegye ki E. L. James kezéből a tollat, örökre!

A mágia színe

Manapság már mindenki azt hiszi magáról, hogy hős, csak mert két szalmaszálat arrébb rakott, vagy mert egy kicsit emberségesen viselkedik – olyan elcsépeltté tették ezt a szót, hogy félelmetes -, aminek meg szerintem alapnak kellene lennie, és ha valaki az, mármint emberséges, és hozza ezt az alapszintet, még nem válik ettől hőssé, hanem akkor válik igazán emberré. Addig csak egy túlfejlett majom ruhában… Persze, vannak olyanok is, akik a nagy  hype-olt hősködésben nem akarnak hőssé válni… én ezt is meg tudom érteni, embernek lenni is jó érzés… (és csak csendben tenni a dolgod, névnélkül, arcnélkül, ott, ahol éppen kell).

magic-pratchett

Terry Pratchett idézete inspirálta ezt a kis eszmefuttatásom… Az egyik kedvenc részem… mondjuk, ebből a könyvből van sok.

“Széltoló a kardra sandított. A megmentési kísérlet mind ez ideig annyira hátul szerepelt az elméjében, hogy, amennyiben bizonyos élenjáró elméletek a világegyetem sokdimenziós többszörösségéről helyesek, akkor pont elöl volt; viszont egy varázskard értékes holmi … És hazafelé hosszú út vár rá, bármerre is legyen az a haza …
Felmászott a fára és lassan kikúszott az ágra. Kring szilárdan beletemetkezett a fába. Széltoló megragadta a kardgombot, és addig rángatta, amíg már fények villogtak a szeme előtt.
– Próbáld újra! – bátorította a kard. Széltoló felnyögött, és a fogát csikorgatta. – Rosszabb is lehetne – mondta Kring. – Lehetnék például üllő is.
– Jaargh! – suttogta a varázsló, és attól rettegett, hogy összepisili magát az erőlködéstől.
– Én több dimenziós életet élek – taglalta a kard.
– Ungh?
– Tudod, nekem már sok nevem volt.
– Bámulatos – nyögte Széltoló. Hátrabillent, amikor a penge kiszabadult. Kring furcsán könnyűnek tűnt. Amikor a varázsló ismét a földön állt, elhatározta, hogy közli a rossz hírt.
– Igazán nem hinném, hogy ez a megmentés jó ötlet lenne – jelentette ki. – Tudod, szerintem jobb lenne, ha visszatérnénk a városba, hogy összeszedjünk egy kutatócsoportot.
– A sárkányok tengelyirányba repültek – közölte Kring. – Azonban én azt javaslom, kezdjük azzal, amelyik itt lóg azon a fán.
– Sajnálom, de…
– Nem hagyhatod őket sorsukra!
Széltoló meglepetten nézett fel. – Nem? – csodálkozott.
– Nem, nem teheted. Nézd. Én őszinte leszek. Én jobb anyaggal is dolgoztam már, mint te, de döntenem kellett, és… töltöttél már te egy millió évet szénrétegben?
– Nézd, én…
– És ha nem hagyod rögtön abba a vitatkozást, lecsapom a fejedet!
Széltoló látta, hogy a saját karja felemelkedik, és a csillogó penge alig egy hüvelyknyire a torkától zümmög. Megpróbálta rábírni az ujjait, hogy elengedjék a kardot. De az ujjai nem engedelmeskedtek.
– Azt sem tudom, hogy kell hősnek lenni! – kiáltotta.
– Szándékomban áll megtanítani rá.”

Terry Pratchett – A mágia színe